Тауарды жеткізу және табыстау

    «Сымбат» сән Академиясының интернет-магазинінің сайтында көрсетілген тәсілдердің бірі болып Тауарды жеткізуде сатушы сатып алушыға қызмет көрсетеді.

 1. Алматы қаласы бойынша қызмет көсетуді курьер жүзеге асырады.
 2. Қазақстан Республикасы бойынша - жер бетіндегі (стандартты тариф) және әуедегі (экспресс тариф) көлікті Көлік компаниясы жүзеге асырады.
 • Тапсырысты қабылдағанда, сатып алушы жеткізілген тауардың сұрыпталымын, жиынтықтылығын, санын, тауардың сыртқы түрін, тауардың оралуының тұтасты- лығының берілген өтінімге сәйкестігін тексеруге және қарап алуға міндетті. Жеткізілген тауарға ешқандай наразылық болмаса, сатып алушы курьер жеткіз- ген «Тапсырысты жеткізу бланкісіне» немесе ұқсас қүжатқа қол қояды және тапсырысты төлейді (100% алдын ала төлем болмағанда). Жеткізілген құжаттар- дағы қолтаңба - тапсырыстың жиынтықтылығына, мөлшері мен тауардың сыртқы түріне сатып алушының наразылығы жоқ екенін және сатушы тауарды жеткізуде толықтай өз міндеттерін орындағанына куә болады.
 • Сатып алудың алдындағы өлшеу мен мөлшерін тексеруге кететін уақыт - 15 минут.
 • Қолма-қол ақшасыз есеп айырысумен төленген тауардың жеткізілу мерзімі - сатушының есебіне 3 күннен 5 жұмыс күніне дейінгі аралықта төлемнің түсуіне байланысты. Тапсырыс келіп түскеннен кейін сатушы нақты жеткізілу мерзімін айқындайды.
 • Қолма-қол есеп айырысу мен тауарды жеткізудің жалпы мерзімі, жеткізу уақыты мен тапсырысты өңдеу уақытынан түрады. Тапсырысты ұқсату мерзімі - 2 жұмыс күні (10-18 сағат аралығында). Жеткізілу уақыты қосымша келісіледі: Алматы қаласы бойынша -3 жүмыс қүнінен, Қазақстан бойынша - 7 жүмыс күнінен аспауы керек.
 • Тауарды алуға тапсырыс рәсімделгенде сатушы тауардың жеткізілу орнын көрсе- теді.
 • Тауардың жеткізілуі ақылы жүзеге асырылады және оның бағасы тапсырыстың салмағына байланысты белгіленеді. Тауарды алу фактісі бойынша көлік компа- ниясының сатып алушысы тауардың жеткізілу шығынын төлейді. Тапсырысты рәсімдеуде жеткізілудің түпкілікті бағасы келесі кестеден көрінеді:

Тапсырыс салмағы

Тарифтер

Тарифтер

 

 

Стандарт (сату- шыға төлем түскен күннен жеткізу мерзімі 7-8 күн)

Экспресс (сатушыға төлем түскен күннен жеткізу мерзімі 2-3 күн, Қостанай мен Орал - 3-4 күн)

1

2 кг. дейін қоса алғанда

800 теңге

1800 теңге

2

5 кг. дейін коса алғанда

1100 теңге

3000 теңге

3

10 кг. дейін қоса алғанда

1500 теңге

5800 теңге

4

15 кг. дейін қоса алғанда

2200 теңге

8200 теңге

5

30 кг. дейін қоса алғанда

3100 теңге

13000 теңге

6

Әр келесі килограмм үшін

150 теңге

800 теңге

 

 Тауардың жеткізілуі Қазақстанның келесі қалаларына жүзеге асырылады: Ақтау, Ақтөбе, Астана, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Семей, Талдықорған, Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент.

 • Тауар/тапсырыстың салмағын бұйымдар салмағының кестесіне сәйкес калькулятор белгілейді.
 • Мерзімі жүмыс күндерінде көрсетілген (дүйсенбі-жұма), қабылдайтын күн саналмайды.
 1. Сатушы тауардың жеткізілуін сатып алушының есігіне дейін қамтамасыз етеді.
 2. Жеткізілген тауар сатып алушыға беріледі, ол болмаған жағдайда - кез келген, түбіртек немесе басқа кұжаты, келісілген шартты растайтын немесе тауарды жеткізудің рәсімделуін немесе төлемді растайтын (100% алдын ала төлеу) құжаты бар адамға беріледі.
 3. Тауардың кездейсоқ зақымдануы тапсырыстың сатып алушыға берілген кезінен және тапсырыстың жеткізілгенін растайтын құжатқа сатып алушының қолы қойыл- ғаннан кейін өтеді.
 4. Сатушының міндеті -сатып алушыға тауарды өткізу, Көлік компаниясының немесе курьердің тауарды сатып алушыға берілген сәтінде және алдын ала келісілген жерде тапсырысты алғанда (сонымен қатар өздігінен шығару пунктінде), орындалған болып саналады. Сатып алушы, жеткізілген тауарды төлегенде және тапсырысты алғанда жеткізілген тауарды Көлік компаниясының қызметшілерінің катысуымен ашып, оның оралуының тұтастылығы, сұрыпталымы, толымдылығы, мөлшерінің берілген тапсырыска сәйкестігін тексеруге міндетті. Жіберілген тауарға наразылық болған жағдайда (толық салынбаған, тізімдегі тауардан басқа, өндіріс ақауы, баска наразылық), Көлік компаниясының қызметшісі табылған сәйкессіздіктерге байланысты акт құрастырады. Егер сатып алушыда ешқандай наразылық болмаса, онда сатушы тауар жіберуде өз міндетін толықтай орындаған болып есептеледі.
Каталог
Цена
от
до
0